นิทรรศการที่ผ่านมา

นิทรรศการ Thai Arts Exhibition ครั้งที่ 1 โดย กลุ่ม อัฏฐนารี

นิทรรศการ Thai Arts Exhibition ครั้งที่ 1 โดย กลุ่ม อัฏฐนารี ซึ่งเป็นนิสิตสาขาวิชาเอกศิลปะไทย ภาควิชาทัศนศิลป์ 
ณ หอศิลป์พระพิฆเนศวร MSU ART GALLERY คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *